Danh mục : Tin học văn phòng

Cách chọn vãn bản Microsoft office 2007

Cách cọn vãn bản Microsoft office 2007

Chọn vãn bản

 

 

Cách cọn vãn bản Microsoft office 2007

CHỌN VÃN BẢN BẰNG CHUỘT

* Chọn vãn bản trong phần nội dung tài liệu

* Chọn các mục trong bảng (Table)

CHỌN VÃN BẢN BẰNG BÀN PHÍM

* Chọn vãn bản trong phần nội dung tài liệu

* Chọn các mục trong bảng (Table)


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn