× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Các phím tắt căn lề văn bản

MS Word Các phím tắt căn lề văn bản

Phím tắt

 

Chức năng

     

Ctrl + E

 

Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

     

Ctrl + J

 

Canh đều đoạn văn bản đang chọn

     

Ctrl + L

 

Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

     

Ctrl + R

 

Canh phải đoạn văn bản đang chọn

     

Ctrl + M

 

Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

     

Ctrl + Shift + M

 

Xóa định dạng thụt đầu dòng

     

Ctrl + T

 

Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

     

Ctrl + Shift + T

 

Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

     

Ctrl + Q

 

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

 

 


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn