× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Chọn văn bản và các đối tượng

MS Word Chọn văn bản và các đối tượng
Chon van ban va cac doi tuong
previous topic  next topic 

Phím tắt

 

Chức năng

     

Shift + -->

 

chọn một ký tự phía sau

     

Shift + <--

 

chọn một ký tự phía trước

     

Ctrl + Shift + -->

 

chọn một từ phía sau

     

Ctrl + Shift + <--

 

chọn một từ phía trước

     

Shift + ↑

 

chọn một hàng phía trên

     

Shift + ↓

 

chọn một hàng phía dưới

     

Ctrl + A

 

chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn