× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Định dạng màu nền và ký tự

MS Word Định dạng màu nền và ký tự

Định dạng màu nền và ký tự

 

 1. Định dạng màu nền:

Để làm nổi bật một khối văn bản, bạn có thể định dạng màu chữ hoặc định dạng màu nền trong toàn bộ khối văn bản đó.

Để định dạng màu nền cho văn bản bạn tiến hành như sau:

 • Chọn khối văn bản cần định dạng.
 • Chọn nhóm lệnh Home
 • Bạn chọn tiếp biểu tượng lệnh Shading

 • Một danh mục các màu hiển thị, bạn lựa chọn một màu thích hợp cho nền đoạn văn bản.

 • No Color: loại bỏ tất cả các màu nền đãtô cho đoạn văn bản.
 • More Colors . . .: lựa chọn thêm các màu khác do bạn tự phối

 

 1. Định dạng màu ký tự:

Để định dạng các dòng chữ trên văn bản bạn thao tác:

 • Chọn đoạn văn bản chứa chữ cần định dạng màu.
 • Chọn nhóm lệnh Home.
 • Bạn chọn tiếp vào biểu tượng lệnh Font Color.

 • Một danh mục các ô màu hiển thị, bạn lựa chọn một màu thích hợp cho dòng chữ đoạn văn bản.

 • Automatic: trở về màu mặc định (màu đen)
 • More Colors: lựa chọn các màu khác do bạn phối.


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn