× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Những phím tắt kết hợp

MS Word Những phím tắt kết hợp
Ket hop Alt F
previous topic  next topic 

 

Phím tắt

 

Chức năng

     

Alt + F1

 

di chuyển đến trường kế tiếp.

     

Alt + F3

 

tạo một từ tự động cho từ đang chọn.

     

Alt + F4

 

thoát khỏi Ms Word.

     

Alt + F5

 

phục hồi kích cỡ cửa sổ.

     

Alt + F7

 

tìm những lỗi chính tả và ngữ pháp tiếp theo trong văn bản.

     

Alt + F8

 

chạy một marco.

     

Alt + F9

 

chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.

     

Alt + F10

 

phóng to cửa sổ của Ms Word.

     

Alt + F11

 

hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

 

Ket hop Alt Shift F
previous topic  next topic 

      Alt + Shift + F1: di chuyển đến trường phía trước.

Alt + Shift + F2: thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).

Alt + Shift + F9: chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.

Alt + Shift + F11: hiển thị mã lệnh.

 

Ket hop Alt Ctrl F
previous topic  next topic 

Ctrl + Alt + F1: hiển thị thông tin hệ thống.

Ctrl + Alt + F2:thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn