× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh 2

MS Word Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh

Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh

 

 1. Vị trí hiển thị của ClipArt hoặc hình ảnh trên trang văn bản:
 • Vị trí hiển thị ClipArt hoặc hình ảnh trên văn bản:

Ngoài thao tác nhấn chuột lên hình ảnh và kéo để định vị trí hiển thị cho ClipArt hoặc hình ảnh, bạn còn có thể định vị trí hiển thị qua các thông số lệnh được thiết lập sẵn trên trang văn bản.

 • Chọn ClipArt hoặc hình ảnh cần thực hiện.
 • Nhóm lệnh Format hiển thị, bạn chọn lệnh Position

khi bạn nhấn chọn, một danh sách các lệnh vị trí hiển thị:

 • : ảnh hiển thị giữa hai đoạn trong trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh góc trái phía trên trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh ở giữa phía trên của trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh góc phải phía trên trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh ở giữa phía trái trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh ở giữa trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh ở giữa phía phải trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh góc dưới phía trái trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh ở giữa phía dưới trang văn bản.
 • : hiển thị ảnh góc phải phía dưới trang văn bản.
 • Nếu bạn muốn có sự lựa chọn các thông số hiển thị khác, bạn chọn More Layout Options. Hộp thoại Advanced Layout hiển thị:

trong hộp thoại Advanced Layout, bạn chọn lớpPicture Position.

 • Horizontal: lựa chọn các thông sốtrong lớp này để định vị trí hiển thịcủa ClipArt hoặc hình ảnh theođường ngang trang trang văn bản.
 • Vertical: lựa chọn các thông sốtrong lớp này để định vị trí hiển thịcủa ClipArt hoặc hình ảnh theođường đứng trang trang văn bản.
 • Kiểu hiển thị ảnh so với chữ trong trang văn bản:

Ngoài lựa chọn vị trí hiển thị ClipArt hoặc ảnh trên văn bản, bạn còn thêm lựa chọn hiển thị so với chữ trong văn bản thông qua lệnh Text Wrapping.

 • Chọn ClipArt hoặc hình ảnh cần thực hiện.
 • Nhóm lệnh Format hiển thị, bạn chọn lệnh Text Wrapping.

một danh sách các kiểu hiển thị chữ bao bọc ClipArt hoặc ảnh hiển thị:

 • In Line with Text: hình nằm khoảng giữa hai dòng chữ.
 • Square: chữ sẽ bao quanh hình ảnh.
 • Tight: chữ nằm chồng lên hình ảnh.
 • In Front of Text: hình ảnh nằm trên chữ.
 • Top and Bottom: hình nằm giữa hai dòng chữ.
 • Through: chữ sẽ bao quanh hình.
 • More Layout Options: bạn có thể lựa chọn thêm các thông số khi nhấn chọn vào lệnh More Layout Options. Hộp thoại Advanced Layout hiển thị, bạn chọn lớp Text Wrapping và thay đổi các thông số.


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn