Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Thực hiện nhập văn bản

MS Word Thực hiện nhập văn bản

Thực hiện nhập văn bản

 

 • Sau khi định dạng Font xong, bạn có thể tiến hành nhập văn bản tại vị trí điểm chèn.
 • Khi điểm chèn di chuyển chạm biên phải của trang soạn thảo, Word sẽ tự động đưa nó xuống dòng dưới.
 • Muốn kết thúc một đoạn, hoặc tạo thêm một đoạn bạn nhấn phím Enter. Bạn có thể cho hiển thị hoặc che các dấu kết thúc đoạn bằng cách click vào nút trong nhóm lệnh Home.

 • Muốn bắt đầu một dòng mới không có dấu kết thúc đoạn, bạn nhấn Shift + Enter.
 • Muốn xóa ký tự bên trái điểm chèn, nhấn phím Backspace.
 • Muốn xóa ký tự bên phải điểm chèn, nhấn phím Delete.
 • Muốn chèn ký tự vào văn bản, đưa điểm chèn đến vị trí cần chèn, sau đó gõ ký tự vào.
 • Để xóa thao tác vừa làm, click vào menu lệnh Edit / Undo Typing, hoặc click vào biểu tượng , hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z.
 • Để lặp lại thao tác vừa làm, click vào menu lệnh Edit / Redo Typing, hoặc click vào biểu tượng , hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Y.

 

 • Ngắt cột, ngắt trang:

Trong Word, việc ngắt cột hoặc ngắt trang được thực hiện một cách tự động tùy thuộc Page Setup, tuy nhiên bạn cũng có thể quy định các vị trí ngắt cột và ngắt trang như sau:

 • Đưa con trỏ chèn đến vị trí cần ngắt.
 • Chọn vào nhóm lệnh Page Layout.
 • Bạn chọn tiếp vào lệnh Breaks

 • Một danh sách các lệnh Breaks hiển thị:

 • Page: ngắt trang. (hoặc phím tắt Ctrl + Enter)
 • Column: ngắt cột.(hoặc phím tắt Ctrl + Shift + Enter)
 • Text Wrapping: xuống dòng ngay vị trí điểm chèn.
 • Next Page: đem vị tríngắt tạo thành một trang văn bản mới.
 • Continuous: xuống dòng tại vị trí điểm chèn.
 • Even Page: tạo thêm một văn bản mới tạiđiểm chèn với số trang văn bản là số chẵn.
 • Odd Page: tạo thêm một văn bản mới tạiđiểm chèn với số trang văn bản là số lẽ.

Những hướng dẫn của chúng tôi, hi vọng bạn hãy thử ngay trên trang văn bản để thấy kết quả và áp dụng vào công việc của bạn. Trong quá trình thực hiện, bạn nhấn Ctrl + Zđể quay lại thao tác ban đầu.


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn