× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tin học văn phòng

MS Word Tính năng đếm từ

MS Word Tính năng đếm từ

Tính năng đếm từ

 

Tính năng đếm từ cho phép bạn thống kê được các thông tin về ký tự, từ, đoạn, trang trên một tập tin tài liệu. Nó rất cần thiết khi bạn là nhà báo, viết sách hoặc làm những việc có liên quan.

  • Chọn biểu tượng Word Count bên dưới góc trái của cửa sổ Word.

  • Hộp thoại Word Count hiển thị cung cấp cho bạn các thông tin:

  • Nếu tùy chọn Include footnotes and endnotes được chọn sẽ thực hiện đếm cả các từ và đoạn trên những phần ghi chú của tài liệu.
  • Nhấn Close để đóng hộp thoại Word Count

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn