× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Sổ tay tâm học

Phật giáo : Kinh Địa Tạng bổn nguyện

File PDF , Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là kinh thuộc Phật giáo Đại thừa , nói về bổn nguyện của ngài Địa Tạng Bồ tát 2 file pdf được lấy từ thuvienhoasen.org , phần giảng giải là của cố Hòa  Thượng Thích Tuyên Hóa

File PDF , Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là kinh thuộc Phật giáo Đại thừa , nói về bổn nguyện của ngài Địa Tạng Bồ tát

2 file pdf được lấy từ thuvienhoasen.org , phần giảng giải là của cố Hòa  Thượng Thích Tuyên Hóa

+ Kinh Địa Tạng bổn nguyện

+ Kinh Địa Tạng giảng giải - Hòa Thượng Tuyên Hóa


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn