Danh mục : Tin học văn phòng

Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh 2

Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh

Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh

 

Sau khi thực hiện chèn ClipArt và hình ảnh vào trang văn bản, bạn cần thực hiện hiệu chỉnh lại các thông số:

 1. Xoay và di chuyển ClipArt, hình ảnh:

Chọn ClipArt hoặc hình ảnh cần thực hiện xoay hoặc di chuyển.

 • Xoay ClipArt hoặc hình ảnh:

 • Chọn vào biểu tượng hình tròn màu xanh .
 • Con trỏ chuột sẽ hiển thị thành biểu tượng 
 • Bạn nhấn giữ chuột và kéo để xoay ClipArt hoặc ảnh.
 • Thay đổi kích thước ClipArt hoặc hình ảnh:

 • Bạn chọn vào các biểu tượng hình tròn hoặc hình vuông quanh ảnh.
 • Con trỏ chuột sẽ hiển thị thành biểu tượng 
 • Bạn nhấn giữ chuột và kéo để thay đổi kích thước ClipArt hoặc ảnh.
 • Di chuyển ClipArt hoặc hình ảnh đến vị trí mới:

 • Di chuyển chuột lên trên ClipArt hoặc hình ảnh.
 • Con trỏ chuột sẽ hiển thị thành biểu tượng 
 • Bạn nhấn giữ chuột lên ClipArt hoặc hình ảnh và kéo đến vị trí mới.

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn