×

Pokemon Black - White 2

Một lần nữa bạn sẽ trở lại Unova hai năm sau những sự kiện trong phần trước. Vùng đất này nay có nhiều thay đổi và bạn sẽ một lần nữa lên đường chinh phục giấc mơ huấn luyện Pokemon của mình. Lần đầu tiên, thay vì ra bản tổng hợp, một game Pokemon chính thống lại có hậu bản trực tiếp. Những sáng tạo mới liên tục được mang tới cho hệ máy Nintendo DS.

Vẫn là vùng đất cũ nhưng bạn sẽ thấy nó rất mới lạ trong Pokemon Black 2 / White 2. Cảnh vật, con người thay đổi, các Gym Leader cũng là người khác. Thậm chí còn có cả những vùng đất mới vừa xuất hiện. Mọi thứ thay đổi thật nhiều chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Một số Pokemon mới, không có trong bản trước cũng được thêm vào.

Đồ họa của Pokemon Black 2 / White 2 không khác phần trước là mấy, vẫn rất đẹp. Lối chơi hấp dẫn được giữ nguyên. Hai Pokemon huyền thoại có biến đổi mới, mạnh mẽ hơn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới trên vùng đất Unova.

PoKeMon Sun Let's Play 1 : Popplio , i choice you

PoKeMon Sun Let's Play 1 : Popplio , i choice you

PokeMon White 2 Part 50 : finding legendlary pokemon

PokeMon White 2 Part 50 : finding legendlary pokemon

PokeMon White 2 Part 49 : How to get Kyurem

PokeMon White 2 Part 49 : How to get Kyurem

PokeMon White 2 Part 48 : How to get reshiram

PokeMon White 2 Part 48 : How to get reshiram

PokeMon White 2 Part 47 : where u can find regigigas

PokeMon White 2 Part 47 : where u can find regigigas

PokeMon White 2 Part 46 : Scene Ending after defeated the four

PokeMon White 2 Part 46 : Scene Ending after defeated the four

PokeMon White 2 Part 45 : Defeated the four Elite and Iris

PokeMon White 2 Part 45 : Defeated the four Elite and Iris

PokeMon White 2 Part 44 : The Way to Pokémon League

PokeMon White 2 Part 44 : The Way to Pokémon League

PokeMon White 2 Part 43 :Route 23, Victory Road

PokeMon White 2 Part 43 :Route 23, Victory Road

PokeMon White 2 Part 42 : Inner Cave Kyurem 's location

PokeMon White 2 Part 42 : Inner Cave Kyurem 's location

PokeMon White 2 Part 41: Giant Chasm , Plasma Frigate p3

PokeMon White 2 Part 41: Giant Chasm , Plasma Frigate p3

PokeMon White 2 Part 40 : Plasma Frigate p2

PokeMon White 2 Part 40 : Plasma Frigate p2

PokeMon White 2 Part 39 :Seaside Cave, Plasma Frigate p1

PokeMon White 2 Part 39 :Seaside Cave, Plasma Frigate p1

PokeMon White 2 Part 37 : Route 22 G,iant Chasm , Route 21

PokeMon White 2 Part 37 : Route 22 G,iant Chasm , Route 21

PokeMon White 2 Part 36 :Route 21, Seaside Cave, Route 22 where can u find terrakion

PokeMon White 2 Part 36 :Route 21, Seaside Cave, Route 22 where can u find terrakion

PokeMon White 2 Part 35 : Marine Tube, Humilau City, Humilau Gym

PokeMon White 2 Part 35 : Marine Tube, Humilau City, Humilau Gym

PokeMon White 2 Part 34 : Team Plasma Attacks part 2

PokeMon White 2 Part 34 : Team Plasma Attacks part 2

PokeMon White 2 Part 33: Route 9 and 11

PokeMon White 2 Part 33: Route 9 and 11

PokeMon White 2 Part 32 : Team Plasma Attacks

PokeMon White 2 Part 32 : Team Plasma Attacks

PokeMon White 2 Part 31 : Opelucid City, Opelucid Gym the dragon Pokemon

PokeMon White 2 Part 31 : Opelucid City, Opelucid Gym the dragon Pokemon

PokeMon White 2 Part 30 : where can you Get Virizion route 11

PokeMon White 2 Part 30 : where can you Get Virizion route 11

PokeMon White 2 Part 29 : Lacunosa Town, Route 12, Village Bridge

PokeMon White 2 Part 29 : Lacunosa Town, Route 12, Village Bridge

PokeMon White 2 Part 28 : Undella Town, Undella Bay where get cobalion

PokeMon White 2 Part 28 : Undella Town, Undella Bay where get cobalion

DragonMT MTViet Company 604-555-1234 dragonknightmt@gmail.com